Pereteraapia

Pereteraapias vaadeldakse peret kui tervikut. Pere on üks süsteem. Kui ühel pereliikmel on probleem, siis see mõjutab tervet perekonda. Pereteraapia on psühhoteraapia vorm, mis keskendub peresuhete ja peresüsteemi parandamisele. Selle eesmärk on aidata pereliikmetel paremini mõista üksteise tundeid ja käitumist ning arendada tõhusamaid suhtlemis- ja lahendusstrateegiaid. Pereteraapia võib hõlmata kõiki pereliikmeid või keskenduda konkreetsetele peresuhetele ja probleemidele, näiteks laste ja vanemate vahelistele konfliktidele, paarisuhetele või elukriisidega toimetulekule. Pereterapeut aitab perel uurida nende suhtemustreid ja dünaamikat, et soodustada positiivseid muutusi ja tugevdada peresidemeid. Pereteraapia aitab leida lahendusi ja võimalusi, et toetada pere toimimist.