Meist

Asutasime MTÜ Hingetugi 15. detsembril aastal 2015, eesmärgiga pakkuda Põlvamaa ja Võrumaa kohalikele inimestele vaimse tervise ja heaolu toetavat teenust. 

Lisaks pereteraapia ja hingehoiutööle pakume erinevaid koolitusi: "Vanemluse ehituskivid", "Paarisuhte ehituskivid", "Suhte ehituskivid noortele". 

Pakume ka erinevate toetavate gruppide töö korraldamist (näiteks leinagrupp) ja hingehoidlikke üritusi erinevatesse vanusegruppi kuuluvate inimeste (vaimse) tervise toetamiseks.Hingehoidja ja pereterapeut 

Veelika Jõgi


Olen ise kogenud, et inimese jaoks on väga oluline teadmine ja kogemus, et keegi on kõrval toeks – eriti raskel ajal. Keegi, kes kuuleb ja märkab, aga kindlasti ka tõeliselt kuulab. See on olnud minu ajend nii hingehoidja kui pereteraapia õpinguteks. Soovin olla inimeste kõrval olemas ja neid kuulata, kui nad seda kõige rohkem vajavad.

Aastal 2004 lõpetasin hingehoiu eriala, edaspidi olen osalenud täiendkoolitustel.
Aastast 2018 on mul olemas hingehoidja 6. taseme kutsetunnistus.

Abielus olen olnud tänaseks 20 aastat ning kogenud selle aja jooksul olukordi, millega toimetulek on olnud keeruline nii mulle kui mu abikaasale. Peres on täiskasvanud poeg ja teismeline tütar.

Vajadus uurida, mis mu peres toimub, on minus olnud alati. Uudishimu on aastate jooksul kasvanud. Erinevaid peresid kohates on esile kerkinud küsimused abiellumisest ja
lahutamisest: on neid, kes abielluvad ja lahutavad ning on edasi väga kartlikud uue suhte loomisel kui ka neid, kes abielluvad mitu korda. Laste osas küsimused, miks on lapsi, kes
kaklevad omavahel ja sealsamas lapsi, kes seda ei tee?

Hingehoidja töös ette tulnud küsimused peredele toeks olemise juures on toonud minus esile vajaduse ennast edasi arendada.

Aastal 2019 asusin õppima pereteraapiat. Minu mõistmine peresüsteemide suhtes on muutunud ja ma mõistan peredes toimuvat paremini – mu silmaring on avardunud ning see on aidanud peresid paremini toetada. Olen leidnud oma peresüsteemile lahendusi, mida olen otsinud ning mul on oskused, et aidata ka teisi lahendusteni jõudmisel.

MTÜ Hingetugi kaudu on hingehoid ja pereteraapia teenusena kättesaadavad nii Tartus, Põlvas kui Võrus.

Haridus

2021 – 2023  EELK Usuteaduse Instituut usuteaduse magister (diakoonia ja hingehoid), cum laude
2019 – 2024 Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II ja III aste – Perekonsultatsioonid OÜ
2018                 Eesti Kaplanite Kutseühing hingehoidja kutsetunnistus tase 6
1998 – 2004  Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidus hingehoid 
1987 – 1998    Kuressaare Gümnaasium

Täiendkoolitused

2023   Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga – Verge Eesti OÜ
2023     TBRI (Trust-Based Relational Intervention) - usalduslikel suhetel põhinev sekkumine
2022     Viha valitsemine - Tartu Ülikool
2022    Toimetulek agressiivse käitumisega – Verge Eesti OÜ
2021     Minu suhe on minu kätes Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm (PREP) 2021 -                             Väärtustades Elu SA
2020    Kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega - Tartu Ülikool
2018 – 2019 Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ
2018    Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekool – Perekoolitusühing Sina ja Mina MTÜ
2018    Suhte ehituskivid noortele – EELK Usuteaduse Instituut
2017    Paarisuhte ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut
2016    Vestlused leinajatega – EELK Usuteaduse Instituut
2016    Lepituseni iseenda eluga – EELK Usuteaduse Instituut
2016    Stress ja läbipõlemine – Tartu Rahvaülikool

Töökogemus

2022 – .....        Sotsiaalkindlustusamet, e-nõustaja
2021 – 2022   Tilsi Perekodu SA, tugiisik
2020 – 2022  Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja
2015 – …..         Hingetugi MTÜ, hingehoidja ja perenõustaja
2010 – 2020  Kagu Elekter OÜ, raamatupidaja
2003 – 2008  Vastseliina Hooldekodu, hingehoidja, juhataja

Hingehoidja Tuuli Võsa


Olen alati oluliseks pidanud inimeste kuulamist ning rõõmuga näinud, millist imet teeb hetkele keskendumine. Kutsumuse hingehoiutööks tundsin ära 2000. aastal ja 2006. aastal lõpetasin Tartu Teoloogia Akadeemia hingehoiu erialal. Alates sellest ajast olen olnud hingehoidjana nende inimeste kõrval, kes on tee minu juurde leidnud.

Erinevate täiendkoolituste kaudu olen endas lihvinud oskusi laste ja noorte paremaks mõistmiseks ning toetamiseks. Saan läbi viia ka grupinõustamist (nt leinagrupp). Mul on olemas hingehoidja kutsetunnistus (tase 6). Kui tunned, et Su elus on olukorrad, millele oleks kindlam koos hingehoidjaga otsa vaadata, siis võta julgelt minuga ühendust. Olen vaid telefonikõne, e-kirja või kohtumise kaugusel.

Haridus

2021 – .....        EELK Usuteaduse Instituut usuteaduse (diakoonia ja hingehoid) magistrant
2016                  Eesti Kaplanite Kutseühing hingehoidja kutsetunnistus tase 6
2003 – 2010  Tartu Ülikooli bakalaureuseõpe usuteaduse eriala
2000 – 2006 Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidus hingehoid, cum laude

Täiendkoolitused

2023 Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga - Verge Eesti OÜ
2022
Toimetulek agressiivse käitumisega – Verge Eesti OÜ
2020 Heaolu foorumi koolituste sari (töörühma „Õnnelik lapsepõlv“ koosseisus) – SA Võrumaa
           Arenduskeskus
2020 Vaimu viljad – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2019 Väikelapse traumad ja esmaabi – Anna Esmaabi MTÜ
2019 Avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm – Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
2019 Lihtsalt kristlus – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2018 Keerulised lood – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2018 Traumeeritud laps – mida vaja teada ja kellelt saada abi? – MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm               ning SKA
2017 Erivajadustega laste tugiisiku koolitus – Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö SA
2017 Laste emotsionaalsed probleemid ja ravimid – OÜ Katriito
2017 Juurte juurde! – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2016 Lepituseni iseenda eluga – EELK Usuteaduse Instituut
2016 Rühmaprotsessid ja -juhtimine – EELK Usuteaduse Instituut
2016 Vanemluse ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut
2016 Vanavanemluse ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut
2015 Käitumishäire on nagu palavik – Eesti Kirikute Nõukogu

Töökogemus

2022 - .....        Sotsiaalkindlustusamet, hingehoiu nõustaja
2020 – 2022 Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja
2015 – .....        Hingetugi MTÜ, hingehoidja
2014 – 2015   Laheda Sotsiaalkeskus, tegevusjuhendaja ja hingehoidja
2009 – 2013  Vana-Koiola raamatukogu, juhataja
2009 – …..        EELK Põlva kogudus, hingehoidja (vabatahtlik)
2005 – 2006  MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, usaldustelefoni vabatahtlik (praktikant)
2004 – 2006  MTÜ Händikäpp, isiklik abistaja