Meist

Asutasime MTÜ Hingetugi 15. detsembril aastal 2015, eesmärgiga pakkuda Põlvamaa ja Võrumaa 

kohalikele inimestele vaimset tervist ja heaolu toetavat teenust. 

Lisaks pereteraapia ja hingehoiutööle pakume erinevaid koolitusi: "Vanemluse ehituskivid", "Paarisuhte ehituskivid", "Suhte ehituskivid noortele". 

Pakume ka erinevate toetavate gruppide töö korraldamist (näiteks leinagrupp, "Lahutusest 

lahenduseni" jne) ning hingehoidlikke üritusi erinevatesse vanusegruppi kuuluvate inimeste (vaimse) tervise toetamiseks. Veelika Jõgi - hingehoidja ja pereterapeut

Olen ise kogenud, et inimese jaoks on väga oluline teadmine ja kogemus, et keegi on kõrval toeks – eriti raskel ajal. Keegi, kes kuuleb ja märkab, aga kindlasti ka tõeliselt kuulab. See on olnud minu ajend nii hingehoidja kui pereteraapia õpinguteks. Soovin olla inimeste kõrval olemas ja neid kuulata, kui nad seda kõige rohkem vajavad.
Abielus olen olnud üle 20 aasta ning kogenud selle aja jooksul olukordi, millega toimetulek on olnud keeruline nii mulle kui mu abikaasale. Peres on kaks täisealist last - poeg ja tütar.

Vajadus uurida, mis mu peres toimub, on minus olnud alati. Uudishimu on aastate jooksul kasvanud.  Erinevaid peresid kohates on esile kerkinud küsimused abiellumisest ja lahutamisest: on neid, kes abielluvad ja lahutavad ning on edasi väga kartlikud uue suhte loomisel kui ka neid, kes abielluvad mitu korda. Laste osas küsimused, miks on lapsi, kes
kaklevad omavahel ja sealsamas lapsi, kes seda ei tee?

Hingehoidja töös ette tulnud küsimused peredele toeks olemise juures on toonud minus esile vajaduse ennast edasi arendada. Sellest tulenevalt asusin õppima pereteraapiat. Minu mõistmine peresüsteemide suhtes on muutunud ja ma mõistan peredes toimuvat paremini – mu silmaring on avardunud ning see on aidanud peresid paremini toetada. Olen leidnud oma peresüsteemile lahendusi, mida olen otsinud ning mul on oskused, et aidata ka teisi lahendusteni jõudmisel.

Haridus

2021 – 2023  EELK Usuteaduse Instituut usuteaduse magister (diakoonia ja hingehoid), cum laude
2019 – 2024  Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II ja III aste – Perekonsultatsioonid OÜ
2018                 Eesti Kaplanite Kutseühing hingehoidja kutsetunnistus tase 6
1998 – 2004  Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidus hingehoid 
1987 – 1998    Kuressaare Gümnaasium

Täiendkoolitused

2023    Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga – Verge Eesti OÜ
2023    TBRI (Trust-Based Relational Intervention) usalduslikel suhetel põhinev sekkumine - Igale                           lapsele pere MTÜ, Sotsiaalministeerium
2022    Viha valitsemine - Tartu Ülikool
2022    Toimetulek agressiivse käitumisega – Verge Eesti OÜ
2021     Minu suhe on minu kätes Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm (PREP) 2021 -                              Väärtustades Elu SA
2020    Kriis ja elu: toimetulek kriisiolukordadega - Tartu Ülikool
2018 – 2019 Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse – Perekonsultatsioonid OÜ
2018    Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekool – Perekoolitusühing Sina ja Mina MTÜ
2018    Suhte ehituskivid noortele – EELK Usuteaduse Instituut
2017    Paarisuhte ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut
2016    Vestlused leinajatega – EELK Usuteaduse Instituut
2016    Lepituseni iseenda eluga – EELK Usuteaduse Instituut
2016    Stress ja läbipõlemine – Tartu Rahvaülikool

Töökogemus

2022 – .....        Sotsiaalkindlustusamet, veebiterapeut
2021 – 2022   Tilsi Perekodu SA, tugiisik
2020 – 2022  Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja (Hingehoiutelefon 116 123)
2015 – …..         Hingetugi MTÜ, hingehoidja ja perenõustaja
2010 – 2020  Kagu Elekter OÜ, raamatupidaja
2003 – 2008  Vastseliina Hooldekodu, hingehoidja, juhataja


Tuuli Võsa - hingehoidja

Olen alati oluliseks pidanud inimeste kuulamist ning rõõmuga näinud, millist imet teeb hetkele keskendumine.
Kutsumuse hingehoiutööks tundsin ära 2000. aastal ja 2006. aastal lõpetasin Tartu Teoloogia Akadeemia hingehoiu erialal. Alates sellest ajast olen olnud hingehoidjana nende inimeste kõrval, kes on tee minu juurde leidnud.

Erinevate täiendkoolituste kaudu olen endas lihvinud       oskusi laste ja noorte paremaks mõistmiseks ning toetamiseks. Saan läbi viia ka grupinõustamist (nt leinagrupp). Mul on olemas hingehoidja kutsetunnistus (tase 6).
Kui tunned, et Su elus on olukorrad, millele oleks kindlam koos hingehoidjaga otsa vaadata, siis võta julgelt minuga ühendust. Olen vaid telefonikõne, e-kirja või kohtumise kaugusel.

Haridus

2021 – .....        EELK Usuteaduse Instituut usuteaduse (diakoonia ja hingehoid) magistrant
2016                  Eesti Kaplanite Kutseühing hingehoidja kutsetunnistus tase 6
2003 – 2010  Tartu Ülikooli bakalaureuseõpe usuteaduse eriala
2000 – 2006 Tartu Teoloogia Akadeemia rakenduskõrgharidus hingehoid, cum laude

Täiendkoolitused

2023  Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga - Verge Eesti OÜ
2022  
Toimetulek agressiivse käitumisega – Verge Eesti OÜ
2020  Heaolu foorumi koolituste sari (töörühma „Õnnelik lapsepõlv“ koosseisus) – SA Võrumaa
             Arenduskeskus
2020  Vaimu viljad – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2019   Väikelapse traumad ja esmaabi – Anna Esmaabi MTÜ
2019   Avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm – Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
2019   Lihtsalt kristlus – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2018   Keerulised lood – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2018  Traumeeritud laps – mida vaja teada ja kellelt saada abi? – MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm                ning SKA
2017  Erivajadustega laste tugiisiku koolitus – Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö SA
2017  Laste emotsionaalsed probleemid ja ravimid – OÜ Katriito
2017  Juurte juurde! – EELK Laste- ja Noortetöö Ühendus
2016  Lepituseni iseenda eluga – EELK Usuteaduse Instituut
2016  Rühmaprotsessid ja -juhtimine – EELK Usuteaduse Instituut
2016  Vanemluse ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut
2016  Vanavanemluse ehituskivid – EELK Usuteaduse Instituut
2015  Käitumishäire on nagu palavik – Eesti Kirikute Nõukogu

Töökogemus

2022 - .....        Sotsiaalkindlustusamet, hingehoiu nõustaja
2020 – 2022 Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja (Hingehoiutelefon 116 123)
2015 – .....        Hingetugi MTÜ, hingehoidja
2014 – 2015   Laheda Sotsiaalkeskus, tegevusjuhendaja ja hingehoidja
2009 – 2013  Vana-Koiola raamatukogu, juhataja
2009 – …..        EELK Põlva kogudus, hingehoidja (vabatahtlik)
2005 – 2006  Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus MTÜ, usaldustelefoni vabatahtlik (praktikant)
2004 – 2006  Händikäpp MTÜ, isiklik abistaja


Kristjan Prii - hingehoidja (praktikant)


See maailm on polaarsena loodud ja paraku mitte alati ei saada meid rõõm ja hingerahu. On raskemaid hetki ja väga raskeid perioode elus. Kuid ühel heal päeval saavad ka need otsa. Et see teekond läbi keerulisemate aegade kuigivõrd kergem oleks, tasub abi otsida. Kui oled siia leheküljele jõudnud, siis oled järelikult juba otsinguil. See on oluline samm lahenduse ja leevenduse suunas. Hingehoidjal ei ole imevitsa kõikide murede lahendamiseks, kuid ta saab olla kuulajaks, peegeldajaks ja toetajaks. Seda ma teengi.


Lisaks tegelen lahutatud meestele suunatud toetustööga, seda nii grupitööna, kui individuaalselt.

Haridus

2020 – 2021  EELK Usuteaduse Instituut hingehoiu baaskoolitus
Täiendkoolitused

2024    Lahutusest lahenduseni, grupitöö lahutatud meestega - Vaiter MTÜ

Töökogemus

2024 - .....       Hingetugi MTÜ, hingehoidja (praktikant)
2024 - .....       Lõuna-Eesti Haigla AS, hingehoidja (vabatahtlik)
2021                Tartu Teoloogia Akadeemia MTÜ, hingehoidja (Hingehoiutelefon 116 123)
2020 - 2021  EELK Tallinna Diakooniahaigla SA, hingehoidja (vabatahtlik)